FORMA CORECTĂ A CUVÂNTULUI

  
Bifează o variantă sau mai multe, după caz.